Science for all – and all for Science!

 

OVER HET NETWERK

Het CS-NL netwerk is een levendige en actieve gemeenschap van Citizen Science beoefenaars, initiatiefnemers, onderzoekers en deelnemers uit alle hoeken van de samenleving (Academia, Industrie, Overheid, Civil Society en Burgers) die samenkomen om kennis en kunde te delen voor participatief onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid die samenwerken met en ten behoeve van de samenleving.  CS-NL ondersteunt de effectieve consolidatie, verspreiding en verdere ontwikkeling van beste praktijken en innovatieve nieuwe benaderingen, faciliteert netwerken en capaciteitsopbouw, maakt de vorming van nieuwe multi-stakeholder initiatieven mogelijk en bevordert de mainstreaming en verankering van Citizen Science binnen Open Science.

 

ABOUT THE NETWORK

The CS-NL network is a vibrant and active community of Citizen Science practitioners, initiators, researchers and participants from across all corners of society (Academia, Industry, Government, Civil Society, and Citizens) who come together to share knowledge and know-how for participatory research and societal engagement practices that partner with and for the benefit of society.  CS-NL supports the effective consolidation, dissemination and further development of best practice and innovative new approaches, facilitates networking and capability building, enables the formation of new multi-stakeholder initiatives, and promotes the mainstreaming and embedding of Citizen Science within Open Science.

LEES ONZE NETWERK DAG REPORT 2023 / READ OUR NETWORK DAY REPORT 2023 (in Dutch)

Meld je aan voor de CS-NL Nieuwsbrief / Sign up for the CS-NL Newsletter

* vereist / required
Preferred language *


ACHTERGROND

Citizen Science Nederland (CS-NL) is in 2022 opgezet door het Nationaal Progamma Open Science. In december 2022 hebben we onze allereerste netwerk meeting georganiseerd in Utrecht waar meer dan 150 mensen (zowel fysiek als online) aanwezig waren. Momenteel zijn we het netwerk aan het vormgeven samen met de Citizen Science gemeenschap in Nederland, en dus ook deze website. Mocht je interesse hebben om mee te denken over de website en/of andere aspecten van het netwerk, neem dan contact met ons op via info@cs-nl.network.

Ondertussen kun je CS-NL volgen op Twitter en LinkedIn.

BACKGROUND

Citizen Science Nederland (CS-NL) was set up in 2022 by the National Program Open Science. In December 2022, we organized our very first network meeting in Utrecht which was attended by more than 150 people (in person and online). Currently, we are shaping the network together with the Citizen Science community in the Netherlands, and therefore also this website. If you are interested in co-creating the website and/or other aspects of the network, please contact us at info@cs-nl.network.

In the meantime, you can follow CS-NL on Twitter and LinkedIn.